Wylla Statistik

Wylla Statistik

Statistik för valpar efter Wylla
HD – Antal röntgade: 6 st. A = 3 st, B = 3 st
AD – 6 st, alla UA

A1= Båda föräldrarna är PRA genotyp A (inte anlagsbärare av PRA)
AB = En förälder är PRA genotyp A, den andra PRA genotyp B. (Valparna är antingen A eller B)

Kull 1
Tik: Solvingas Wylla Af Gizmia, Hane: Lauvstuas Pelé Taikapoika
Födda: 2003-12-25
Namn
HD
AD
PRA
CEA
Resultat
Seawild’s Napoleon Taikapoika ”Nappe” (H)
A
UA
A1
Normal
Utställning:
2005-07-10 SKK 1Ukl 1 Ukk
2006-06-04 SSRK 1 Ökl 3 Ökk
2007-03-04 SSRK Moheda. 1 Ökl 2 Ökk CK, 3 Bhkl
Övrigt:
Funktionsbeskriven 2004


Kull 2
Tik: Solvingas Wylla Af Gizmia, Hane: Shaggy Toller’s Sergent Pepper
Födda: 2005-02-24
Namn
HD
AD
PRA
CEA
Resultat
Seawild’s Empress My Angel ”Kaja” (T)
B
UA
B
Carrier
Utställning:
BIS-valp specialen- 05, BIM-valp Halmstad -05
My Dog 060107 -1 junkl 1 junkk
2006-06-04 1 Ukl 2 Ukk Ck 4 btkl
2007-03-17 1 Ökl 1 Ökk Ck, 3 Btkl CERT
Jakt:
Används i praktisk jakt på fågel, kanin och hare

Övrigt:
Funktionsbeskriven 2006

LP1 Seawild’s Emperor Morpheus ”Morris” (H)
A
UA
AB
Carrier
Utställning:
BIM-valp Specialen -05, BIR-valp Halmstad -05
My Dog 060105 – 1 junkl 1 junkk, HP
Lydnad:
2007-11-17 Klubbmästare 2007
2007-06-16 1 pris Lkl1 – LP1
2007-03-17 1 pris Lkl 1
Övrigt:
Funktionsbeskriven 2006
Mentalbeskriven 2007
Seawild’s Empress Mathilda ”Tilda” (T)
B
UA
AB
Carrier
Utställning:
BIM-valp, Partille -05, 4:a HP specialen -05
My Dog 060105 – 1 junkl 1 junkk, CK
Agility:
2007 KM Agility 2:a
Övrigt:
Funktionsbeskriven 2006

Seawild’s Emperor Maximillian ”Max” (H)
A/B
UA
A
Carrier
Utställning:
BIR-valp, Åstorp -05,
2:a HP specialen -05,
1 junkl 2 junkk HP, Malmö -06
2006-05-21 Hässleholm. 1 junkl 1 junkk Ck reserv bhkl
Jakt:
2007-08-24
Tollerbruksprov, Danmark – Godkänd
2006-12-29 Gk Jägareförbundets apporteringstest
Övrigt:
Funktionsbeskriven 2006


Kull 3
Tik: Solvingas Wylla Af Gizmia, Hane: Riverbreeze Salty Pepper De Chawu
Födda: 2005-11-05
Namn
HD
AD
PRA
CEA
Resultat
Seawild’s Heaven’s Just A Sin Away ”Gabriel” (H)
A
UA
A1
Normal
Utställning:
2006-05-21
3:a valpklass
Jakt:
Används i praktisk jakt
Övrigt:
Funktionsbeskriven 2007