Remus Meriter

Remus Meriter

Remus Meriter

2005-07-10 SKK INT Utställning, Tvååker. Domare: Gerry Hickey. 1 Ökl 2 Ökk CK 4 Bhkl
Kritik
Nice head, good neck, needs to develop more on body for his age,
good angulations, but a bit weak at the stifle, movement sound enough

2005-05-07 Tollingjaktprov, Fjärås. Domare: Roger Markström
Nkl, Pris: 0
Kritik:
A. Tolling: Visar prov på tolling
B. Samarbetsvilja: Kan förbättras
C. Sök: Går ut i sökområdet och markerar samtliga vilt utan att ta.
D. Fart: Tillräcklig
E. Uthållighet: Kan bli bättre
F. Näsa: Används
G. Dirigerbarhet: Kan förbättras
H. Markeringsförmåga: Något okoncentrerad. Tar in två enkelmarkeringar i vatten
I. Skottreaktion: Utmärkt
J. Stadga: Kan förbättras
K. Apporteringslust: Kan bli bättre
L. Apportgrepp: Tar bra i vatten
M. Simteknik: Simmar bra och kraftfullt
N. Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten: Mycket god
Sammanfattande kritik: En hund som kan bli bättre i stadga och följsamhet. Då kommer han bli en bra medarbetare.

2004-09-25 Funktionsbeskrivning, Dalby

Funktionsbeskr. Retriever, Landdelen.
Solvingas Remus E Cusha (H)
Medelvärde tollarna
1A Apportering 1, Engagemang
4
Intresserad, vill iväg 3,1
1A Apportering 2, Engagemang
4
Intresserad, vill iväg 3,4
1B Apportering 1, Vägen ut
4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer 3,5
1B Apportering 2, Vägen ut
4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer 3,8
1C Apportering 1, Gripande
4
Griper apporten direkt med hela munnen 2,6
1C Apportering 2, Gripande
4
Griper apporten direkt med hela munnen 3,1
1D Apportering 1 , Grepp
3
Mjukt orörligt grepp 2,2
1D Apportering 2, Grepp
3
Mjukt orörligt grepp 2,5
1E Apportering 1, Bärande
5
Bär genom hela momentet 3,1
1E Apportering 2, Bärande
5
Bär genom hela momentet 3,7
1F Apportering 1, Vägen in
5
Återvänder målinriktat i galopp 2,9
1F Apportering 2, Vägen in
5
Återvänder målinriktat i galopp 3,4
2A Sök , Engagemang
4
Intresserad, vill iväg 3,1
2B Sök, Uppletande
5
Intresserad, vill iväg 3,5
2C Sök, Gripande
4
Griper apporten direkt med hela munnen 3,1
2D Sök, Grepp
3
Mjukt orörligt grepp 2,4
2E Sök, Bärande
5
Bär genom hela momentet 3,6
2F Sök, Vägen in
5
Återvänder målinriktat i galopp 3,5
3 Viltintresse
4
Griper 2,1
Funktionsbeskr.Retriever, Vattendelen.
4A Vattenarbete 1, Samarbete
3
Följer med neutralt 2,7
4A Vattenarbete 2, Samarbete
3
Följer med neutralt 2,7
4B Vattenarbete 1, Igång
4
Går eller springer i vattnet och börjar simma 3,3
4B Vattenarbete 2, Igång
4
Går eller springer i vattnet och börjar simma 3,5
4C Vattenarbete 1, Simteknik
4
Simmar tyst med bra fart och tydligt ”kölvatten” 2,7
4C Vattenarbete 2, Simteknik
4
Simmar tyst med bra fart och tydligt ”kölvatten” 3
5A Konkurrenssituation 1, Uppträdande
5
Upphetsad, gnäller/ skäller och/eller hoppar 4,4
5A Konkurrenssituation 2, Uppträdande
5
Upphetsad, gnäller/ skäller och/eller hoppar 4,5
5B Konkurrenssituation 1, Ljud
5
Upprepade gnäll Nytt för 2004
5B Konkurrenssituation 2, Ljud
5
Upprepade gnäll Nytt för 2004

2004-09-19 Tollingjaktprov, Partille. Domare: Jan Eriksson
Nkl, Pris: 0
Kritik:
A. Tolling: Visar prov på tolling
B. Samarbetsvilja: Hunden är allt för självständig
C. Sök: Täcker marken väl, finner vilt (4) men är inte helt effektiv
D. Fart: Bra
E. Uthållighet: Bra
F. Näsa: Bra
G. Dirigerbarhet: Svår att styra
H. Markeringsförmåga: Mycket bra
I. Skottreaktion: Knallar
J. Stadga: Tyst
K. Apporteringslust: Stundtals spontan, behöver uppmuntras vid andra tillfällen.
L. Apportgrepp: Bra grepp och avlämningar
M. Simteknik: Bra
N. Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten: Arbetar gärna
Sammanfattande kritik: En hanhund med stor självständighet som han tydligt visar.
Visar prov på goda egenskaper, men måsta bibringas grundlydnad.
Är för olydig för att kunna gå till pris.
Bilder från provet

2004-05-23 SKK V:AKK Utställning NAT, Stenungsund. Domare Wilberg Knut-S. Ökl 2

2003-02-16 SSRK Utställning, Moheda. Domare: Inger Boström. Ukl 2

2002-03-31 SSRK Utställning, Uddevalla. Domare: Tina Herman. Junkl 2

2002-03-30 Godkänd Akl Viltspårprov
Provort:
Göteborg
Domare: Roger Markström
Kritik
:
Start/sträcka 1: Tar an spåret ivrigt. Sträckan klaras  
Vinkel 1: Klaras bra
Sträcka 2: Klaras bra med ett mindre tappt  
Vinkel 2: Klaras med ringning
Sträcka 3: Klaras bra   
Vinkel 3: Klaras bra
Sträcka 4: Klaras med ett mindre tappt i bloduppehåll    
Vinkel 4: Klaras bra
Sträcka 5/Spårslut: Klaras u.a. Tar klöv
Bloduppehåll rakstr: Klaras str. 4
Spårningsförmåga: Utmärkt
Arbetstempo: Lämpligt
Självständighet: I god kontakt

Allmänt omdöme: En hund som är motiverad för spårarbete

web hit counter